Egyebek

Fontos kifejezések

 • eble – talán
 • iom post iom – apránként
 • iomete – egy kicsit
 • mem kompreneble – természetesen
 • ni diru – mondjuk
 • pli-malpli – többé-kevésbé
 • rilate al – valamivel kapcsolatban
 • temas pri – arról van szó
 • verŝajne – valószínűleg
 • ĉu ne – ugye

Színek

 • blanka – fehér
 • blua – kék
 • bruna – barna
 • flava – sárga
 • griza – szürke
 • nigra – fekete
 • ruĝa – piros
 • verda – zöld

Számok

 • unu – egy
 • du – kettő
 • tri – három
 • kvar – négy
 • kvin – öt
 • ses – hat
 • sep – hét
 • ok – nyolc
 • naŭ – kilenc
 • dek – tíz
 • dek unu – tizenegy
 • dek du – tizenkettő
 • dek tri – tizenhárom
 • dek kvar – tizennégy
 • dek kvin – tizenöt
 • dek ses – tizenhat
 • dek sep – tizenhét
 • dek ok – tizennyolc
 • dek naŭ – tizenkilenc
 • dudek – húsz
 • tridek – harminc
 • kvardek – negyven
 • cent – száz
 • ducent – kétszáz
 • tricent – háromszáz
 • mil – ezer
 • dumil – kétezer

A hét napjai

 • lundo – hétfő
 • mardo – kedd
 • merkredo – szerda
 • ĵaŭdo – csütörtök
 • vendredo – péntek
 • sabato – szombat
 • dimanĉo – vasárnap

Hónapok

 • januaro – január
 • februaro – február
 • marto – március
 • aprilo – április
 • majo – május
 • junio – június
 • julio – július
 • aŭgusto – augusztus
 • septembro – szeptember
 • oktobro – október
 • novembro – november
 • decembro – december

Évszakok

 • printempo – tavasz
 • somero – nyár
 • aŭtuno – ősz
 • vintro – tél