מילות יחס

 • al – אל, בכיוון
 • anstataŭ – במקום
 • antaŭ – לפני
 • apud – ליד
 • da – של
 • de – של, מ
 • dum – במשך
 • ekde – מאז
 • ekster – מחוץ
 • el – מתוך
 • en – ב
 • inter – בין
 • je – מילת יחס כללית, כשאחרות לא מתאימות
 • kontraŭ – מול, בניגוד ל
 • krom – חוץ מ, בנוסף ל
 • kun – עם
 • laŭ – לפי, לאורך
 • per – על ידי, באמצעות
 • por – בשביל, כדי
 • post – אחרי
 • pri – על, בקשר, בנושא
 • pro – בגלל
 • sen – בלי
 • sub – מתחת
 • super – מעל
 • sur – על
 • tra – דרך
 • trans – מעבר
 • ĉe – אצל
 • ĉirkaŭ – מסביב
 • ĝis – עד