תחיליות וסופיות

תחיליות

 • dis – פיזור, פיצול, הפרדה
 • ek – תחילת פעולה, פתאומיות
 • for – רחוק
 • ge – כולל את שני המינים
 • mal – הפוך
 • re – שוב ושוב, חזרה

סופיות

 • ad – פעולה נמשכת
 • an – חברות בקבוצה
 • ar – קבוצה, אוסף
 • – מגעיל, דוחה
 • – דבר, עצם מוחשי
 • ebl – אפשרות
 • ec – תכונה מופשטת
 • eg – סיומת הגדלה
 • ej – מקום
 • er – חלק קטן מ
 • estr – סיומת לניהול
 • et – סיומת הקטנה
 • ig – לגרום
 • il – מכשיר, כלי
 • in – סיומת לנקבה
 • ind – ראוי
 • ist – סיומת לציון מקצוע
 • – נעשה
 • uj – מיכל, סוג עץ, שם מדינה
 • ul – אדם
 • um – סיומת לא מוגדרת