Réamhfhocail

 • al – chuig, i dtreo
 • anstataŭ – in ionad
 • antaŭ – roimh, os comhair
 • apud – in aice
 • da – de
 • de – de, ó
 • dum – i rith
 • ekde – ó
 • ekster – lasmuigh de
 • el – ó, amach as
 • en – i, in
 • inter – idir
 • je – de, fara, i
 • kontraŭ – i gcoinne
 • krom – seachas, fairis
 • kun – le, fara
 • laŭ – de réir, feadh
 • per – le
 • por – do, le haghaidh
 • post – tar éis
 • pri – faoi, mar gheall ar
 • pro – i ngeall ar
 • sen – gan
 • sub – faoi, thíos faoi
 • super – os cionn, lastuas de
 • sur – ar
 • tra – trí
 • trans – trasna
 • ĉe – ag
 • ĉirkaŭ – timpeall
 • ĝis – go dtí