Předložky

 • al – k, ke
 • anstataŭ – namísto
 • antaŭ – před
 • apud – vedle
 • da – (předložka množství)
 • de – od
 • dum – během
 • ekde – od (čas)
 • ekster – mimo
 • el – z, ze
 • en – v, ve, do
 • inter – mezi
 • je – (neurčitá předložka)
 • kontraŭ – proti
 • krom – kromě, mimo
 • kun – s, se
 • laŭ – podle, podél
 • per – pomocí, (7. pád)
 • por – pro, na, za (účelové)
 • post – po, za (místně i časově)
 • pri – o
 • pro – kvůli
 • sen – bez, beze
 • sub – pod
 • super – nad
 • sur – na
 • tra – přes, skrz
 • trans – přes
 • ĉe – u, při
 • ĉirkaŭ – kolem, okolo, asi
 • ĝis – až k, až do