Ostatní

Důležité idiomy a fráze

 • eble – možná
 • iom post iom – postupně
 • iomete – trochu
 • mem kompreneble – samozřejmě
 • ni diru – řekněme
 • pli-malpli – víceméně
 • rilate al – ve vztahu k
 • temas pri – je to o
 • verŝajne – pravděpodobně
 • ĉu ne – ne?

Barvy

 • blanka – bílá
 • blua – modrá
 • bruna – hnědá
 • flava – žlutá
 • griza – šedá
 • nigra – černá
 • ruĝa – červená
 • verda – zelená

Čísla

 • unu – jedna
 • du – dva
 • tri – tři
 • kvar – čtyři
 • kvin – pět
 • ses – šest
 • sep – sedm
 • ok – osm
 • naŭ – devět
 • dek – deset
 • dek unu – jedenáct
 • dek du – dvanáct
 • dek tri – třináct
 • dek kvar – čtrnáct
 • dek kvin – patnáct
 • dek ses – šestnáct
 • dek sep – sedmnáct
 • dek ok – osmnáct
 • dek naŭ – devatenáct
 • dudek – dvacet
 • tridek – třicet
 • kvardek – čtyřicet
 • cent – sto
 • ducent – dvě stě
 • tricent – tři sta
 • mil – tisíc
 • dumil – dva tisíce

Dny v týdnu

 • lundo – pondělí
 • mardo – úterý
 • merkredo – středa
 • ĵaŭdo – čtvrtek
 • vendredo – pátek
 • sabato – sobota
 • dimanĉo – neděle

Měsíce

 • januaro – leden
 • februaro – únor
 • marto – březen
 • aprilo – duben
 • majo – květen
 • junio – červen
 • julio – červenec
 • aŭgusto – srpen
 • septembro – září
 • oktobro – říjen
 • novembro – listopad
 • decembro – prosinec

Roční období

 • printempo – jaro
 • somero – léto
 • aŭtuno – podzim
 • vintro – zima