Přípony

Předpony

 • dis – roz-, distribuce
 • ek – začátek akce, náhlost
 • for – pryč
 • ge – obsahující jedince obou pohlaví
 • mal – opak
 • re – znovu, opakování

Přípony

 • ad – trvání děje
 • an – člen skupiny
 • ar – vyšší celek
 • – zhoršená kvalita
 • – věc, konkrétní věc, projev
 • ebl – možnost
 • ec – vlastnost
 • eg – zvětšení
 • ej – místo
 • er – část
 • estr – vedoucí
 • et – zmenšení
 • ig – udělat něco nějakým, způsobit
 • il – nástroj
 • in – ženský rod
 • ind – hodný (čeho)
 • ist – povolání
 • – stát se
 • uj – nádoba, strom, stát
 • ul – přípona pro osobu, mající vlastnost obsaženou ve kmeni
 • um – (používá se v různým významech)