Afixos

Prefixos

 • dis – (separació, dispersió, distribució)
 • ek – (començament d'una acció), (acció momentània)
 • for
 • ge – (ambdós sexes inclosos)
 • mal – (contrari, antònim)
 • re – de nou, altra vegada, repetició

Sufixos

 • ad – acció continuada
 • an – membre, partidari
 • ar – conjunt
 • – lleig
 • – cosa, objecte
 • ebl – possible
 • ec – qualitat abstracta
 • eg – gran
 • ej – lloc
 • er – fragment, peça petita, partícula
 • estr – cap, màxima autoritat
 • et – petit
 • ig – causar alguna cosa
 • il – eina, mitjà
 • in – femení
 • ind – que val la pena
 • ist – professió, activitat característica
 • – esdevenir, convertir-se en, passar a ser/estar
 • uj – contenidor, arbre, país
 • ul – individu
 • um – significat indefinit (comodí per diferenciar sentit o matís)